Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση παθήσεων και τραυματισμών του μυοσκελετικού, του νευρικού και του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Σκοπός της είναι η επίτευξη της κίνησης και της λειτουργικότητας, η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και η ανάκτηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Συμβάλλει στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της φυσικοθεραπείας είναι η ορθή αξιολόγηση του προβλήματος, η εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών ασκήσεων και τεχνικών κινητοποίησης, η χρήση των φυσικών μέσων και η παροχή συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης.


Τα προγράμματά μας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των επιπλοκών μετά από τραυματισμούς, στη προαγωγή της άσκησης και στην εκμάθηση τεχνικών αυτοθεραπείας. Η φιλική μας προσέγγιση εξασφαλίζει την αγάπη και την προσήλωση των ασθενών μας στους στόχους της θεραπείας μας.