ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Το λεμφικό σύστημα είναι ένα σύστημα παροχέτευσης που αποτελείται από: 
1. Λεμφικά αγγεία, τα οποία περιέχουν και μεταφέρουν την λέμφο
2. Λεμφαδένες, οι οποίοι αποτελούν τους σταθμούς καθαρισμού της λέμφου και παραγωγής λεμφοκυττάρων
3. Λεμφικά όργανα (σπλήνας, αμυγδαλές, θύμος), που χρησιμεύουν στην άμυνα του οργανισμού.


Η καταστροφή, η αφαίρεση μέρους του λεμφικού συστήματος ή η δυσλειτουργία του μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση λεμφοιδήματος. Το λεμφοίδημα είναι η διόγκωση μίας περιοχής του σώματος, συνήθως του άνω ή κάτω άκρου.Οι κυριότερες αιτίες λεμφικού οιδήματος είναι:
1. Υπερπλασία, υποπλασία αγγείων
2. Η αφαίρεση λεμφαδένων μετά από χειρουργικές επεμβάσεις πχ μαστεκτομή
3. Ακτινοθεραπεία
4. Λεμφικός καθαρισμός
5. Λοιμώξεις

Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος:
1. Λεμφική μάλαξη.
2. Αποιδηματικές ασκήσεις.
3. Ειδική κινησιοθεραπεία.
4. Εφαρμογή αεροθάλαμου-κυκλοφορητή άκρων.