ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η θεραπευτική γυμναστική είναι ένα σύνολο από ασκήσεις
και κινήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κινητικής
δυσλειτουργίας, της
μυοσκελετικής κινητικότητας και της καρδιοαναπνευστικής
ικανότητας.

 


Αναφέρουμε επιγραμματικά μερικές θετικές επιδράσεις της θεραπευτικής γυμναστικής:
1. Αύξηση μυϊκής δύναμης
2. Αύξηση ελαστικότητας
3. Βελτίωση στάσης σώματος
4. Βελτίωση ισορροπίας
5. Ενίσχυση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας- αέροβιας αντοχής
6. Βελτιώση της κίνησης και της αρμονίας
7. Βελτίωση κινητικών δυσκολιών
8. Συναισθηματική ευεξία


Οι ασκήσεις επιλέγονται με βάση το ιατρικό ιστορικό και τις δυνατότητες του ασθενούς.

Η θεραπευτική γυμναστική διαρκεί 45-60 λεπτά.