ΣΚΟΛΙΩΣΗ-ΚΥΦΩΣΗ

Σκολίωση
Η πλάγια απόκλιση της σπονδυλικής στήλης με στροφή των σπονδύλων χαρακτηρίζεται ως σκολίωση. Η σκολίωση ανάλογα με την αιτία προελευσή της διακρίνεται σε οργανική και λειτουργική. Οι νευρομυϊκές παθήσεις, η ασυμμετρία στο μήκος των ποδιών, οι τραυματισμοί και οι φλεγμονές στη σπονδυλική στήλη αλλά και άγνωστες αιτιολογίες (ιδοπάθειες), αποτελούν συχνές αιτίες εμφάνισης της σκολίωσης Η σκολίωση χαρακτηρίζεται από βραχυσμένες δομές στην κοίλη πλευρά της καμπύλης και από διατεταμένες και αδύναμες από την κυρτή πλευρά. Παράλληλα, μπορεί να έχει επίδραση και στην μυϊκή ισορροπία των μυών των κάτω άκρων.

Κύφωση
Η κύφωση χαρακτηρίζεται από αυξημένη θωρακική καμπύλη, πρόσθια προβολή ωμοπλάτης και κεφαλής.
Οι πρόσθιοι μύς του θώρακα, της αυχενικής μοίρας και οι μυς του άνω άκρου είναι σε βράχυνση.
Οι μύες στην ράχη είναι σε διάταση.Η κληρονομικότητα και η ατελής ανάπτυξη των σπονδύλων κατά τη γέννα αποτελούν αιτίες εκδήλωσης
της κύφωσης. Ο τρόπος ζωής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων
και την πορεία των παθήσεων αυτών.

Το πλάνο θεραπείας για την αντιμετώπιση της σκολίωσης και της κύφωσης περιλαμβάνει:
1. Ενδυνάμωση των αδύναμων μυών
2. Διάταση των βραχυσμένων μυών
3. Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
4. Ανακούφιση από μυοσκελετικούς πόνους
5. Επανεκπαίδευση της σωστής στάσης σώματος
6. Συμβουλές για τροποποίηση καθημερινών συνηθειών (πχ αλλαγές στο κάθισμα γραφείου)